Dr n. med. Zbigniew Kula
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Gastroenterolog

Zbigniew Kula jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
W latach 1986-2000 pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych WSK w Bydgoszczy.
W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ”Przewlekłe nadżerkowe zapalenie żołądka – ocena kliniczna, endoskopowa i histopatologiczna”.
W 1993 roku zdał egzamin specjalizacyjny z gastroenterologii.
Od 2000 roku pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy na stanowisku koordynatora Zakładu Endoskopii. 

img

Zbigniew Kula jest autorem 76 publikacji naukowych i licznych artykułów popularnonaukowych.

Własny dorobek naukowy przedstawiał na wielu konferencjach i zjazdach naukowych w kraju i zagranicą. Od 2015 roku pełni zaszczytną funkcję przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.W 2016 roku podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Gatroenterologicznego w Poznaniu nagrodzony za największą liczbę rozpoznanych wczesnych raków żołądka w Polsce w latach 2014-2015. 

Głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest wczesne rozpoznawanie i leczenie endoskopowe nowotworów przewodu pokarmowego.

Pasjonuje się zwłaszcza nowymi technikami leczenia endoskopowego chorób przewodu pokarmowego takich jak usuwanie polipów przewodu pokarmowego, leczenie endoskopowe wczesnych zmian nowotworowych (mukozektomia, dyssekcja śluzówkowa), rozszerzanie i protezowanie łagodnych i złośliwych zwężeń przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego.

Zbigniew Kula jako pierwszy w naszym regionie założył protezę samorozprężalną do przełyku i jelita grubego, wykonał enteroskopię( badanie jelita cienkiego) oraz przeprowadził zabieg podśluzówkowej endoskopowej dyssekcji zmiany rozrostowej w przewodzi pokarmowym.

Szczególnym obszarem jego zainteresowań są również zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (dyspepsja, zespół jelita nadwrażliwego, choroba refleksowa przełyku), mechanizmy samowyleczeń oraz nasz udział w tworzeniu własnego zdrowia i choroby.

Od 2000 roku realizuje w Centrum Onkologii ogólnopolski Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykonując dotychczas ponad 10.000 kolonoskopii przesiewowych.

Zbigniew Kula poza medycyną zaangażowany jest w popularyzację aktywnego stylu życia(tenis, biegi długodystansowe, biegi narciarskie). Pasjonuje się fotografią, muzyką jazzową i podróżami.


WYKAZ PUBLIKACJICERTYFIKATY I SZKOLENIA