USG tkanek miękkich

Badanie ultrasonograficzne tkanek miękkich jest badaniem pierwszego rzutu w różnicowaniu zmian wyczuwalnych palpacyjnie przez pacjenta lub lekarza kierującego w obrębie skóry, tkanki podskórnej lub mięśni. Podczas badania można określić wielkość, położenie względem otaczających struktur oraz co najważniejsze charakter zmiany. Badanie służy do wykrywania ropni, krwiaków, guzów łagodnych( tłuszczaki, włókniaki, itp.), guzów złośliwych( mięsaki, itp.), nacieków zapalnych oraz przepuklin (pępkowej, kresy białej, pachwinowej, udowej). Jest to szybka i dokładna metoda do określenia wskazań(zmiana lita czy płynowa) do ewentualnej biopsji wyczuwalnego zgrubienia.

Jak przygotować się do badania USG tkanek miękkich?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
Na badanie proszę zabrać wyniki poprzednich badań obrazowych celem oceny porównawczej.

Jak przebiega USG tkanek miękkich?

Przed rozpoczęciem badania radiolog nałoży ciepły żel na diagnozowaną okolicę, następnie będzie poruszał sondą po powierzchni skóry, aż do uzyskania pożądanych obrazów które następnie zostaną zinterpretowane i zawarte w diagnostycznym opisie badania.

Jakie są wskazania do wykonania USG tkanek miękkich.

  • wyczuwalne guzy skóry i tkanki podskórnej
  • zgrubienia w obrębie mięśni
  • asymetria w obrębie tkanek miękkich
  • ocena okolicy pourazowej
  • dolegliwości bólowe w danej okolicy
  • wyczuwalne powiększenie powierzchownych węzłów chłonnych